Vacature Coördinator Zwemsport Amsterdam (0,6 FTE)

Vanuit een samenwerking van Amsterdamse zwemverenigingen is de wens uitgesproken om te komen tot het aanstellen van een Coördinator Zwemsport Amsterdam. Deze aanstelling betreft drie dagen per week.

De Coördinator
Zwemsport Amsterdam is een verbindende, faciliterende en coördinerende professional die namens en in opdracht van besturen van Amsterdam zwemverenigingen, de gemeente Amsterdam en de KNZB functioneert. 

De Coördinator Zwemsport Amsterdam verbindt intern de onderlinge kracht en mogelijkheden van de zwemverenigingen, faciliteert en coördineert daar waar verenigingen (collectief) aan kwaliteit kunnen winnen en heeft een verbindende rol richting externe stakeholders zoals exploitanten, gemeente en andere organisaties in de stad.

Het volledige profiel en verdere informatie over de sollicitatieprocedure is hier te vinden.