ZWEMLES

INSCHRIJVEN    //    LESTIJDEN EN TARIEVEN    //     AANBOD    //    AANPAK    //    CONTACT

Zwemles bij Het Y is, naast het behalen van de diploma’s, vooral gericht op het plezier in het zwemmen. De diploma’s leggen de basis voor goede en sportieve manier van zwemmen. En natuurlijk bieden we na afloop van de zwemlessen een goede mogelijkheid om verder te gaan met wedstrijdzwemmen en waterpolo.

INSCHRIJVEN
Via deze link kan je je direct inschrijven op de wachtlijst in Amsterdam-Oost. Voor de meeste diploma’s is er een wachttijd. Deze proberen wij zo kort mogelijk te houden. In Amsterdam-Noord zijn de wachtlijsten gesloten.

Bijzonderheden
Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of er bijzonderheden zijn bij “Ik heb nog de volgende opmerking(en)”.

Mocht uw kind gezondheidsklachten of ontwikkelingsproblemen hebben, (zoals bijvoorbeeld motorische klachten of gehoorproblemen; snel afgeleid of astmatisch zijn) dan vragen wij u dit kenbaar te maken zodat wij hierop kunnen inspelen om het leerproces van uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Maakt u dit niet aan ons kenbaar, dan kan dit invloed hebben op de tijdsduur voor het behalen van een zwemdiploma. Mocht u deze bijzonderheden van uw kind niet bij de inschrijving voor de zwemlessen vermelden, dan is dat uw eigen verantwoordelijk dat het consequenties kan meebrengen zoals bijvoorbeeld het niet toelaten tot de zwemles.

Startblok

Heb je net je zwemdiploma gehaald? Wil je kennis maken met wedstrijdzwemmen en waterpolo? Dan is Startblok iets voor jou!

Startblok is de plek voor jonge kinderen om op een leuke manier kennis te maken met de basis van wedstrijdzwemmen en waterpolo, waarbij sport en spel centraal staat. Je kunt drie keer gratis meetrainen met Startblok. Daarna kan je beslissen of je door wilt gaan of niet. Klik hier voor meer informatie.

Lestijden en tarieven

Lestijden

Zwemles bij Het Y wordt in het seizoen 2023/2024 aangeboden op de volgende tijd en plaats:

ABC en Zwemvaardigheid:

Donderdag 18:00-19:00 uur, Sportfondsenbad Oost in Oost

Tarieven

De tarieven voor zwemlessen staat op deze pagina. Daar staan ook de betalingstermijnen en de regels van Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam (JFSA) voor een tegemoetkoming in de contributie.

Aanbod

Diplomazwemmen

Wij bieden zwemlessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar (vanaf 5 jaar bij gebruik van JSFA) voor de diploma’s A, B en C van de ENVOZ en de diploma’s Zwemvaardigheid I, II, en III van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Zwemvereniging Het Y is een erkend opleidings- en examen-instituut voor Nationale Zwemdiploma’s.

De zwemdiploma’s A, B en C van ENVOZ zijn internationaal erkend. ENVOZ is aangesloten bij de International Federation of Swimming Teacher Associations (IFSTA), een wereldwijde organisatie met meer dan 25 aangesloten landen.

Aanpak

Het zwem-ABC

Het zwem-ABC staat voor een speelse, kindvriendelijke wijze van leren zwemmen met veel aandacht voor survival-aspecten (het jezelf kunnen redden). In de eerste fase van het zwem-ABC raken kinderen vertrouwd met het water. Door het doen van allerlei spelletjes ervaren zij de eigenschappen van het water. Ze leren omgaan met de weerstand van het water en ervaren de druk van het water op hun ogen en hun oren. Ook leren ze leren kijken onder water, dingen zoeken, in het water springen en er weer uitklimmen en wanneer je wel en niet moet ademen.

Pas als de kinderen vertrouwd zijn met het water en kunnen drijven op rug en borst is het tijd voor de volgende fase: het aanleren van de zwemslagen. Om dit zo geleidelijk mogelijk aan te leren hebben wij als voorbereiding op het behalen van het zwemdiploma A, het leerproces verdeeld in 4 fases: A1 is het onderdeel Watergewenning. Daarna worden de slagen aangeleerd in badje A2. Deze worden verder ontwikkeld in badje A3 waar de kinderen ook kennis maken met diep water. Als voorbereiding voor het afzwemmen van het A-diploma is er het laatste badje A4 welke de gehele les in diep water is en er nog andere onderdelen worden aangeleerd en de conditie wordt opgebouwd door langere afstanden te zwemmen. Na het behalen van diploma A volgen badje B, C en Zwemvaardigheid. De lessen voor deze diploma’s bestaan niet uit verschillende badjes.

Zwemslagen

Kinderen leren voor het zwemdiploma A en B vier zwemslagen: de enkelvoudige rugslag, de schoolslag, de borstcrawl, de rugcrawl en een nog aantal vaardigheden zoals watertrappen, onder water zwemmen en diverse sprongen.
Vanaf zwemdiploma A wordt het zwemmen met extra kleding geoefend. Het zwemmen met extra kleding is voor alle te behalen zwemdiploma’s een onderdeel tijdens het afzwemmen.

Na het behalen van de diploma’s A en B worden de zwemslagen uitgebreid met vanaf diploma C de samengestelde rugslag en vanaf diploma Zwemvaardigheid de vlinderslag. Extra vaardigheden zoals balvaardigheid en reddend zwemmen zullen vanaf diploma C worden aangeleerd.

Het zwem-ABC heeft een logische opbouw. Bij ieder diploma is een kind weer een stapje verder in zwemveiligheid en -vaardigheid. Daarom is het verstandig dat elk kind minimaal doorgaat met zwemles tot en met het behalen van het C-diploma. Na het behalen van het zwemdiploma C is een kind ‘zwemveilig’ en heeft het een paspoort voor een leven lang zwem- en watersportplezier.

Zwemvaardigheid

Tijdens de zwemvaardigheid leer je allerlei nieuwe slagen zoals vlinderslag, samengestelde rugslag en keerpunten. Natuurlijk komen ook de borst- en – rugcraw​l weer aan bod. Balvaardigheid, waaronder gooien en vangen én zwemmen met de bal.

Kleding eisen

Bij het Y dragen de kinderen een zwembroek of badpak om zo het afzakken van badkleding tijdens het zwemmen te voorkomen. Ook vragen wij om kinderen, zowel jongens als meisjes, met half lang of lang haar dit vast te dragen of een badmuts te gebruiken.

Vanaf badje A3 gaan de kinderen oefenen met het zwemmen met extra kleding omdat dit ook een onderdeel is van het afzwemmen voor alle diploma’s. Het doel van het zwemmen met extra kleding het zichzelf kunnen redden in het water. Het is daarom belangrijk dit zo vroeg mogelijk tijdens de zwemles te oefenen.de instructeur zal aangeven vanaf wanneer er met extra kleding aan zal worden geoefend. Het is gewenst om dan ook een extra plastic zak mee te nemen zodat de extra natte kleding in de plastic zak gemakkelijk mee naar huis kan worden genomen.

Diploma ADiploma BDiploma C
HemdHemdHemd
OnderbroekOnderbroekOnderbroek
T-shirt korte mouwenT-shirt lange mouwenBlouse of t-shirt lange mouwen
Korte broek (rits + zakken)Lange broek (rits + zakken)Lange broek (rits + zakken)
SokkenSokkenSokken
Schoenen (waterschoenen of gympen)Schoenen (waterschoenen of gympen)Schoenen (waterschoenen of gympen)
Diploma Zwemvaardigheid 1Diploma Zwemvaardigheid 2Diploma Zwemvaardigheid 3
HemdHemdHemd
OnderbroekOnderbroekOnderbroek
Blouse of t-shirt lange mouwenBlouse of t-shirt lange mouwenBlouse of t-shirt lange mouwen
TruiTruiTrui
Lange broek (rits + zakken)Lange broek (rits + zakken)Lange broek (rits + zakken)
Sokken Sokken Sokken
Schoenen (waterschoenen of gympen)Schoenen (waterschoenen of gympen)Schoenen (waterschoenen of gympen)

Kijken tijdens de zwemles

In het Sportfondsenbad Oost kunt u vanaf de tribune kijken naar de zwemles. Wij vragen u dan wel niet de kinderen te veel af te leiden door of ze bij u te laten komen en/of te roepen. Kinderen zijn namelijk snel afgeleid en zo’n situatie kan de zwemles eventueel verstoren.

Omdat wij begrijpen dat u graag een keer zou willen kijken zullen wij wel hiervoor kijkmomenten creëren. We zullen deze van tevoren aangeven. Bij het instructiebad zijn wel een aantal grote ramen. Wij verzoeken u ook hierbij liever tijdens de zwemles niet te gaan kijken aangezien dat kan afleiden bij de kinderen en de gegeven zwemles.

Afzwemmen

Voor het daadwerkelijke afzwemmen laten wij de kinderen proefzwemmen. Tijdens het proefzwemmen komen alle verplichte onderdelen van het te behalen zwemdiploma aan de orde. Na het proefzwemmen worden de kinderen onderling besproken tussen de betreffende instructeur en de hoofd-instructeurs. Daarna worden de kinderen die mogen afzwemmen doorgegeven aan de coördinator. De coördinator controleert daarna de financiële status. De norm die wij hanteren om te mogen afzwemmen is dat er geen betaalachterstand is. Een mogelijke betalingsachterstand kan ertoe leiden dat het kind niet kan afzwemmen tot deze is voldaan.

Als er afgezwommen mag worden, dan krijgen de ouder/verzorger van het betreffende kinderen een bevestiging per e-mail. Over het wel of niet mogen afzwemmen wordt dus niet met een kind, ouder en/of verzorger mondeling gecommuniceerd tijdens of na het proefzwemmen of de zwemles. Dit om teleurstellingen en demotivatie van de kinderen te voorkomen. Mocht u zelf vragen en/of opmerkingen hebben betreft het afzwemmen dan kunt u deze kenbaar maken bij Enith of Joyce. Zij zullen u dan graag te woord staan.

De data voor het afzwemmen worden bepaald door de hoofd-instructeurs. Er zijn per jaar 3 mogelijkheden tot afzwemmen voor een diploma. Deze momenten zijn in de winter, het voorjaar en de zomer.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben betreft de zwemles en/of onze vereniging, dan kunt u deze kenbaar maken voor of na de les bij de coördinator Zwemles of hoofd-instructeurs Enith of Joyce. Of per mail diploma@het-y.nl.

Tijdens de zwemles is het niet mogelijk om in te gaan op uw vragen en/of opmerkingen zodat wij onze aandacht kunnen houden bij de kinderen, het geven van de zwemles en het waarborgen van de veiligheid.

Enith Brigitha
Hoofdinstructeur

Diploma@het-y.nl

Joyce
Hoofdinstructeur

Diploma@het-y.nl