Vrienden van het Y

Na het 125-jarige jubileum in 2017 is Vrienden van Het Y opgericht met als doelstelling om (oud)- leden en mensen die de vereniging een warm hart toedragen betrokken te houden bij de vereniging. Met behulp van een financiële bijdrage van de Vrienden ondersteunen wij – commissie Vrienden van Het Y (VRY) –  speciale projecten binnen de vereniging waarvoor geen ruimte binnen de begroting is.

Met de oprichting van de Vrienden van Het Y is de voormalige Club van 100 opgeheven.

Vriendschap

Vrienden van Het Y kent twee soorten vriendschap.

Vriend van Het Y: Voor 100 euro per jaar ontvangt u de nieuwsbrief, uitnodigingen voor de VRY tribune bij (master) zwem- en polo wedstrijden, of evenementen (IWTA, OWW), deelname aan VRY zwem en/of polowedstrijd en een uitnodiging voor de jaarlijkse Vrienden van Het Y avond.

Goede Buur van Het Y: voor 50 euro per jaar ontvangt u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de VRY tribune bij zwem- en polo wedstrijden of evenementen (IWTA, OWW).

Zowel de Vrienden als de Goede Buren worden vermeld op het Vrienden van Het Y bord in de Y-kelder.

U wordt Vriend of Goede Buur van Het Y door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar vrienden@het-y.nl, of per post naar het secretariaat van de vereniging:

Zwemvereeniging Het Y
Sportfondsenbad Oost
Land van Cocagneplein 44
1093 NB Amsterdam

Weet u nog meer mensen die het Y een warm hart toedragen, en die we zouden kunnen benaderen voor een vriendschap van de Vrienden van Het Y? Laat het ons weten via vrienden@het-y.nl.

 

Wat doen we met de jaarlijkse bijdrage?

Leden van Het Y kunnen een verzoek indienen bij commissie VRY voor een bijdrage aan specifieke projecten binnen Het Y. De commissie zal zich hierover buigen, en met het bestuur afstemmen welke projecten uitgekozen zullen worden. U wordt via de nieuwsbrief geïnformeerd aan welke projecten uw bijdrage besteed wordt/is.

Ook zullen wij een deel van uw bijdrage gebruiken voor de organisatie van de jaarlijkse Vrienden van Het Y avond.

Opzegging/ Beëindigen vriendschap

Ga naar de ‘spelregels’ voor de afspraken mbt opzeggen en beëindigen van het lidmaatschap.

Aanvragen voor bijdrage vanuit Vrienden van het Y budget

Ieder lid van Het Y kan een sponsor aanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij commissie VRY te worden ingediend, gebruikmakend van het aanvraagformulier. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt. De commissie beoordeelt de aanvraag, en het bestuur neemt in overleg met de commissie de uiteindelijke beslissing over honorering van de aanvraag.

In de aanvraag wordt gevraagd om een projectbeschrijving en motivatie, de doelgroep en een tegenprestatie. Voorbeelden voor projecten zijn: trainingskamp, materiaal, cursus, etc.. Tegenprestatie is bijvoorbeeld het helpen bij (de organisatie van) Vrienden van Het Y bijeenkomsten, zoals wedstrijden/ evenementen waar de Vrienden uitgenodigd zijn.

Om het budget te verkrijgen moeten alle declaraties met bonnetjes ingeleverd worden.

Links

Inschrijfformulier

Aanvraag formulier voor bijdrage vanuit Vrienden van Het Y

Spelregels Vrienden van het Y