Herinneringsmedaille Open Water Circuit 2012

[do action=”insert-featured-image”/]Voor een KNZB open water herinneringsmedaille komt iedereen in aanmerking die een vol klassement heeft gezwommen, maar niet in aanmerking komt voor een gouden, zilveren of bronzen Open Water Circuit klassementsmedaille (plaatsen 1,2 of 3 in het klassement).

  • De medaille is een bronzen legpenning in een muntetui. De medaille is gegraveerd met het jaartal van het betreffende seizoen.
  • De medailles kunnen uitsluitend door de wedstrijdsecretaris bij het het bondsbureau besteld worden.
  • De kosten (5,25 euro) worden via het verenigingsdepot verrekend.
  • Ook minioren kunnen in aanmerking komen voor deze medaille. Zij dienen minimaal 4 keer aan een wedstrijd deelgenomen te hebben in een miniorennummer).
  • In de aanvraag dient te worden aangegeven welke wedstrijden zij gezwommen hebben. Bij de overige aanvragen dient te worden aangegeven welke klassement vol gezwommen is.

Willen jullie voor zo’n herinneringsmedaille in aanmerking komen, dan kunnen jullie dat opgeven via de mail bij ondergetekende VOOR 12 OKTOBER A.S. Geef ook even door voor welk klassement de medaille wordt aangevraagd. Je kunt het nakijken op de site van de KNZB onder wedstrijdsport zwemmen/open water zwemmen of de noww-site.

De 5,25 Euro kunnen jullie gepast in een envelop afgeven aan Daphne of Ben.
Overmaken mag ook op rekeningnummer 147031 t.n.v. Zwemvereniging Het Y, Krommenie o.v.v. herinneringsmedaille.

About the Author