Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen en het Algemeen Bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. Op dit moment bestaat het algemeen bestuur bestaat bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester samen het dagelijks bestuur vormen. De algemeen bestuursleden worden gekozen voor drie jaar.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan kan je het best contact opnemen met de secretaris via secretaris@het-y.nl. Hij kan je vraag beantwoorden of doorsturen naar de juiste persoon binnen onze vereniging.

Het algemeen bestuur is bereikbaar via bestuur@het-y.nl

Huidig bestuur
Boven v.l.n.r. Benno Breeuwer, Cathelijne Hermans & Kasper Tappel
Onder v.l.n.r. Michiel Vervoort, Eva Meeuwesse & Merel de Jong

Cathelijne Hermans – Algemeen bestuurslid
Mijn dochter is drie jaar geleden begonnen met wedstrijdzwemmen bij Het Y. Ook ik raakte snel betrokken bij de vereniging, eerst als tijdwaarnemer bij wedstrijden en sinds ruim een jaar in het bestuur.

Dit jaar is ook mijn oudste zoon begonnen bij startblok en hij gaat volgend seizoen waterpoloën. Zelf probeer ik elke week minstens één keer te zwemmen. We zijn dus zowel in als buiten het water flink actief.

In het dagelijks leven ben ik consultant bij Royal HaskoningDHV op het gebied van mobiliteit.

Ik lever graag mijn bijdrage aan de vereniging en vind het mooi om deel uit te kunnen maken van de grote groep vrijwilligers die Het Y draaiend houdt.

Michiel Vervoort – Algemeen bestuurslid
Al van jongs af aan ben ik met zwemmen bezig. Begonnen bij mijn dorpsvereniging AZ&PC De Meerkoeten in Abcoude, waar ik wedstrijdzwemmen en waterpolo speelde, maar sinds 2015 ben ik lid van Het Y. Mijn grote droom was het IJsselmeer over te zwemmen en dat is in 2017 gelukt. In het dagelijks leven ben ik sportondernemer in Amsterdam en met ons bedrijf organiseren we veel (watersport)activiteiten voor kinderen en daarnaast ook evenementen en sportprogramma’s voor scholen en universiteiten. Nog steeds ben ik veel aan het zwemmen, omdat ik het een fantastische sport vind.

Eva Meeuwesse – Algemeen bestuurslid
Sinds 2008 ben ik lid van de vereniging en speel ik waterpolo in dames 1 van Het Y. Voorheen bij BZC Brandenburg en AZ&PC. Ik ben in Amersfoort opgegroeid maar sinds 10 jaar woonachtig in het mooie Amsterdam en zal hier eind 2018 de huisartsenopleiding afronden.
Na enige jaren geleden te hebben geholpen in de polocommissie besloot ik me vanaf 2018 in te zetten voor het bestuur. Om de gezelligste zwemvereniging van het land verder te helpen!

Kasper Tappel – Penningmeester
Direct na het behalen van mijn zwemdiploma ben ik lid geworden van Z&PC Heidelberg (nu SG Twente) en daar heb ik jarenlang zowel wedstrijdzwemmen als waterpolo beoefend. Rond mijn 16e ben ik gestopt met het wedstrijdzwemmen en heb ik mij volledig toegelegd op waterpolo. In 2001 ben ik lid geworden bij Het Y en na een kort uitstapje van een jaar bij UZSC ben ik weer terug op het oude nest. In het dagelijks leven ben ik financieel directeur bij een machinefabriek waar we machines maken voor de verpakkingsindustrie. Samen met mijn medebestuursleden, maar bovenal samen met de leden, is het doel om bij  Het Y een gezellige, sportieve en financieel gezonde vereniging te hebben en te houden.

Benno Breeuwer – Voorzitter
Op mijn tiende begon ik met wedstrijdzwemmen bij De Waterratten in Haarlem (na diverse fusies nu ZV Haerlem), kort daarna begon ik met waterpolo. In 1983 werd ik lid van het Y, speelde jarenlang in het eerste en gaf training aan de heren selectie. Tot afgelopen jaar heb ik altijd waterpolo gespeeld. Sinds januari van dit jaar volg ik zwemtrainingen bij de trimzwemmers.

Van 2000 tot 2010 was ik voorzitter van de waterpolocommissie. De sport en het Y in het bijzonder ligt mij na aan het hart. Vandaar dat ik mij, toen het bestuur een voorzitter zocht, mij kandidaat heb gesteld.
Ik werk als rector op het Montessori Lyceum Flevoland te Almere. Mijn doel is kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat bovendien ‘op maat’ is. Ieder individu is immers anders. Mijn streven is voor iedere leerling het maximale te behalen (en dat kan dus per leerling verschillen).

Mijn ambitie als voorzitter is om de club (in brede zin) toekomstbestendig te houden. Ik vind persoonlijk dat Amsterdam een topclub waardig is, maar wil daarnaast ook voor de recreatiesport voldoende mogelijkheden bieden. In mijn ogen is een toekomstvisie van groot belang om de stabiliteit van de vereniging te waarborgen.

Merel de Jong – Secretaris
Sinds 2016 ben ik actief bij het Y als speelster van dames 1, nadat ik de overstap maakte vanuit ”de provincie” en mijn oude club Polar Bears Ede verliet voor de grote stad en het Y! Mijn rol als Opleidingskundige bij een multinational bracht mij naar Amsterdam. Het Y is een mooie club waar ik direct in een warm nest terecht kwam en daar draag ik graag een steentje aan bij om dat zo te behouden en verder te ontwikkelen.

Secretaris
Merel de Jong
Algemeen lid
Michiel Vervoort
Algemeen lid
Eva Meeuwesse
Voorzitter
Benno Breeuwer
Penningmeester
Kasper Tappel
Algemeen lid
Cathelijne Hermans