Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen en het Algemeen Bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. Op dit moment bestaat het algemeen bestuur bestaat bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester samen het dagelijks bestuur vormen. De algemeen bestuursleden worden gekozen voor drie jaar.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan kan je het best contact opnemen met de secretaris via secretaris@het-y.nl. Hij kan je vraag beantwoorden of doorsturen naar de juiste persoon binnen onze vereniging.

Het algemeen bestuur is bereikbaar via bestuur@het-y.nl

Penningmeester
Kees Lazonder
Algemeen lid
Stefan ten Brink
Algemeen lid
Martijn Belmon
Algemeen lid
Cathelijne Hermans